Iščete upravnika?

Razlogi za menjavo upravnika

V dejavnosti upravljanja nepremičnin se etažni lastniki velikokrat znajdete z občutkom neprestanega plačevanja, hkrati pa brez oprijemljive polne vrednosti storitev. Posledično ima dejavnost upravljanja zgradb pri nas status nekakšnega »nujnega zla«. V našem podjetju neprestano stremimo k izboljšanju tega stanja. Lastniki stanovanj potrebujete zanesljive storitve upravljanja in mi jih znamo izvajati.

Najpogostejši razlogi, ki vodijo v nezadovoljstvo lastnikov nad upravnikom so:

 • previsoki stroški upravniških storitev,
 • nepregledni računi obratovalnih in vzdrževalnih stroškov,
 • neodzivnost in neaktivnost upravnika,
 • slaba prisotnost na nepremičnini,
 • neprimerna komunikacija,
 • neprimerna kadrovska struktura upravnika (brez pravne, tehnične, računovodske in administrativne službe).
V našem podjetju dobro poznamo nepremičninski trg, prednosti in slabosti, ki so prisotne v ponudbi storitev upravljanja večstanovanjskih objektov. Z izkušnjami, znanjem in vlaganjem v razvoj Vam lahko ponudimo kakovostne in zanesljive rešitve na področju upravljanja večstanovanjskih zgradb. Če vas zanimajo dodatne informacije o zamenjavi upravnika ali pa potrebujete informativno ponudbo upravniških storitev, prosimo izpolnite obrazec in v kratkem Vas bomo kontaktirali.

Postopek menjave upravnika

Etažni lastniki lahko kadarkoli odstopite od pogodbe o opravljanju upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, ki začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem času morate izbrati tudi novega upravnika. Vse postopke v zvezi z zamenjavo upravnika pa predpisuje zakonodaja. Sam postopek zamenjave je preprost, zahteva pa nekaj truda in usklajenega sodelovanje lastnikov, ki vodijo postopek. V prvi fazi je predvsem pomembno, da se izvede veljavno odpoved obstoječemu upravniku in sicer s podpisom sklepa o odstopu od pogodbe s strani lastnikov, ki predstavljajo več kot 50% večino po solastniških deležih. Sklep se lahko sprejme s podpisovanjem listine ali se zabeleži v zapisniku zbora lastnikov. Eden od lastnikov, ki ga pooblastijo ostali lastniki, pa mora upravniku poleg same odpovedi s priporočeno pošto vročiti omenjeni sklep. Odpovedni rok začne teči z dnevom vročitve tega sklepa. V primeru da nas izberete za vašega upravnika, vas vodimo skozi celoten postopek zamenjave. Izdelamo vam listino za pisno glasovanje s solastniškimi deleži, s katero lahko podate odpoved pogodbe sedanjemu upravniku. Po podpisu pogodbe o opravljanju upravniških storitev uredimo vse potrebno za izvedbo primopredaje ter prevzamemo vse v imenu etažnih lastnikov sklenjene posle.

Previdno pri izbiri novega upravnika

Pri izbiri zanesljivega partnerja za upravljanje vaše nepremičnine, bodite predvsem pozorni na:
 • bonitetno oceno podjetja,
 • št. zaposlenih v podjetju in primernost poslovnih prostorov (npr. nizek indeks št. zaposlenih/št. upravljanih objektov, lahko vodi do nizke odzivnosti in zanesljivosti upravnika),
 • kadrovsko in izobrazbeno struktura zaposlenih (strokovnjaki iz področja tehnične, računovodske, administrativne, pravne in ekonomske stroke),
 • upravljanje vašega premoženja (rezervni sklad) na ločenem TRR in plemenitenje tega premoženja (nalaganje v depozite in pripisovanje doseženih obresti),
 • konkretne kontaktne osebe iz referenčnih stavb, kjer je njegove navedbe možno preveriti (npr. kontaktna številka nadzornega odbora iz referenčnega objekta).

Zanesljiv partner pri upravljanju nepremičnin

Kvalitetno storitev lahko zagotavlja le ustrezno strokovno okrepljen upravnik. Ob operativnemu upravniku, ki izvaja redne obiske na nepremičninah in poskrbi za izvedbo vseh tistih del, ki zagotavljajo nemoteno obratovanje in vzdrževanje nepremičnine, mora zanesljiv partner imeti razvite tudi druge strokovne kadre, ki skrbijo za potrebno podporo pri izvajanju storitev upravljanja.

Zakaj smo primerni za upravljanje vaših nepremičnin?

 • ker imamo več kot dvajsetletne izkušnje pri upravljanju nepremičnin,
 • ker smo strokovno ustrezno kadrovsko razviti,
 • ker smo odgovorni (izvajamo vse z zakonom in podzakonskimi akti predpisane naloge in opravila),
 • ker smo odzivni in prisotni na terenu,
 • ker smo specializirani za izvajanje storitev v širši Ljubljanski regiji,
 • ker smo dovzetni za potrebe strank,
 • ker strankam ponujamo varnost glede zagotavljanja dobav in storitev, ki omogočajo nemoteno obratovanja in vzdrževanje njihovih nepremičnin,
 • ker imamo urejene relacije z dobavitelji blaga in storitev,
 • ker smo zanesljiv partner pri upravljanju nepremičnin,
 • ker smo cenovno konkurenčni.
V kolikor potrebujete zanesljivega partnerja pri upravljanju nepremičnin ali pa samo več informacij o naših storitvah izpolnite spodnji obrazec ali pa nam pišite na info@metalkaupravljanje.si.