NAJEM (HIŠNIŠKEGA) STANOVANJA


Obveščamo vse zainteresirane, da lahko oddajo pisno ponudbo za najem skupnega stanovanja.

Hišniško stanovanje se nahaja v stavbi na naslovu Poklukarjeva ulica 4, Ljubljana, identifikacijska številka 1723-295-101 v velikosti 54,70 m2 s shrambo v kleti izmere 4,15m2. Stanovanje se bo oddalo v najem v obstoječem stanju. Ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru s predstavnikom upravnika Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., na tel. 01 589 00 32 ali email: marjan.gorenc@metalkaupravljanje.si.

Višino mesečne najemnine, ki so jo pripravljeni plačati, naj zainteresirani navedejo v svoji ponudbi. Poleg najemnine mora najemnik plačati tudi mesečne obratovalne stroške. Zainteresirani naj v prošnji navedejo svoje osebne podatke, zaposlitev, socialne razmere in število družinskih članov. Za zavarovanje terjatev in resnost ponudbe, bo moral izbrani najemnik pred sklenitvijo najemne pogodbe plačati tri (3) mesečno varščino. Najemna pogodba se sklepa za določen čas, za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.

Pisne ponudbe naj interesenti pošljejo na naslov upravnika – Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, s pripisom na kuverti »najem hišniškega stanovanja Poklukarjeva 4« najkasneje do 24.06.2019.