NAJEM STANOVANJA Tržaška cesta 121


Obveščamo vse zainteresirane, da lahko oddajo pisno ponudbo za najem skupnega (hišniškega) stanovanja.

Hišniško stanovanje se nahaja v stavbi na naslovu Tržaška cesta 121 v velikosti 57,49 m2. Stanovanje je izpraznjeno in vseljivo. Ponudbe za najem bo upravnik zbiral do 15.11.2019.

Višino mesečne najemnine, ki so jo pripravljeni plačati, naj zainteresirani navedejo v svoji ponudbi. Poleg najemnine mora najemnik plačati tudi mesečne obratovalne stroške. Zainteresirani naj v prošnji navedejo svoje osebne podatke, zaposlitev, socialne razmere in število družinskih članov. Za zavarovanje terjatev in resnost ponudbe, bo moral izbrani najemnik pred sklenitvijo najemne pogodbe plačati tri (3) mesečno varščino. Najemna pogodba se sklepa v obliki notarskega zapisa za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru s predstavnikom upravnika na tel. 01 589 00 32 ali email marjan.gorenc@metalkaupravljanje.si.

Pisne ponudbe naj interesenti pošljejo na naslov upravnika – Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, s pripisom na kuverti »najem hišniškega stanovanja Tržaška cesta 121« najkasneje do 15.11.2019.

Izmed ponudnikov bodo najemnika izbrali člani komisije v roku 7 dni po zaključku razpisa.