Prenove stanovanj in posegi v nosilno konstrukcijo


Razlogi za prenovo stavb so različni. Najpogosteje gre za dotrajanost in zastarelo funkcionalnost, v zadnjem času so aktualne tudi energetske prenove.

Žal se večina prenov izvaja brez sanacije in utrditve konstrukcije, ki bi stavbi zagotovili varnost. Še več: pri prenovah se pogosto posega v nosilno konstrukcijo, s čimer se zmanjšuje njena varnost.

Posegi so različni, od na videz nedolžnega vrezovanja utorov za inštalacije do izvedbe prebojev, dodatne obtežbe in celo odstranjevanja nosilnih sten.

Pred vsako prenovo se je treba posvetovati s strokovnjakom za gradbene konstrukcije, po potrebi izdelati projekt gradbenih konstrukcij (»projekt statike«) in včasih celo pridobiti gradbeno dovoljenje.

Podrobnejše opise, opozorila in priporočila lahko najdete v publikaciji z naslovom Posegi v nosilno konstrukcijo stavb, ki je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: www.mop.gov.si

POVEZAVA DO ZGIBANKE MOP Posegi v nosilno konstrukcijo stavb

POVEZAVA DO ZGIBANKE MOP Prenove stavb in posegi v nosilno konstrukcijo stavb