Akcija Ljubljana moje mesto

Začetki akcije »Ljubljana moje mesto« segajo že v leto 1989.

Mestna občina Ljubljana sodeluje pri obnovi pročelij in streh, na posebnem oddelku, ki je nastal v okviru akcije (Oddelek za urejanje prostora) pa gre za tudi za celovito urejanje javnih površin in njihovo prilagajanje gibanju invalidov (odstranjevanje arhitekturnih ovir v grajenem okolju).

Z obnavljanjem, urejanjem zgradb in okolice ter odpravljanjem arhitekturnih ovir, Ljubljana sledi razvojnim tokovom zahodnih evropskih mest. Mesto tako postaja bolj prijazno, privlačnejše za tuje investicije, razvoj turizma ipd.

Več o akciji si lahko preberete na spletnih straneh MOL na ljubljana.si.

Urejenost okolja in prostora ter rast ozaveščenosti o pomenu in vrednotah kulturne in naravne dediščine pozdravljamo tudi v podjetju Metalka stanovanjske storitve. Tako zadnja leta aktivno sodelujemo in organiziramo vse potrebno za zagotavljanje sredstev, ki so na voljo s strani MOL. Sofinanciranje poteka po naslednjem ključu:

  • pri stavbah, ki so razglašene za arhitekturni spomenik: 50 odstotkov,
  • pri stavbah, ki se nahajajo v območjih, razglašenih za kulturni spomenik, ter pri stavbah, ki jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, uradno predlagal za razglasitev za arhitekturni spomenik: 33 odstotkov,
  • pri drugih stavbah, ki se uvrstijo v program »Ljubljana moje mesto« na podlagi splošnih kriterijev: 25 odstotkov.