Poslovne stavbe

Nekaj tipskih referenčnih poslovnih stavb, ki so nam zaupane v upravljanje:

  • Dunajska cesta 152 (objekt »Dunajska vertikala«),
  • Dunajska cesta 116 v Ljubljani,
  • Tržaška cesta 42 v Ljubljani,
  • Igriška ulica 5 v Ljubljani,
  • Maistrova ulica 16A v Kamniku.