Soseske

Nekaj najbolj tipskih referenčnih sosesk v katerih smo upravnik:

  • Univerzitetno naselje Prule,
  • Večina stavb v naselju Viško polje,
  • Večina stavb v naselju Nanoška ulica,
  • Večina stavb v naselju Poklukarjeva ulica,
  • Večina stavb v naselju Abramova ulica,
  • Večina stavb v naselju Ulica Iga Grudna,
  • Večina stavb v nizu Puhova ulica,
  • Večina stavb v naselju Trnovo,
  • Naselje z gradbeno oznako U2 in U5 (Tržaška cesta 109-111, 113-115-117-119, 121, Jamova cesta 80, Tbilisijska ulica 1-3-5, 2-4-6, 8-10).