Večstanovanjski objekti

Nekaj tipskih referenčnih večstanovanjskih stavb, ki so nam bile zaupane v upravljanje:

LJUBLJANA

 • Mestni trg 24 in 25,
 • Trg OF 14,
 • Pražakova ulica 14-16-18-20 z garažami v podpritličju,
 • Celovška cesta 136, 138 in 140,
 • Hrvatski trg 2,
 • Pribinova ulica  5-7,
 • Ilirska ulica 30-32-34-36,
 • Topniška ulica 43,
 • Topniška ulica 33-a-b-c,
 • Bilečanska ulica 4,
 • Herbersteinova ulica 14-16-18,
 • Kolezijska ulica 3-5a,
 • Riharjeva ulica 40.

 

KAMNIK

 • Več objektov na Ljubljanski cesti,
 • Ulica Matija Blejca 18 in 20,
 • Groharjeva ulica 14,
 • Klavčičeva ulica 3 in 11.

DOMŽALE

 • Krakovska cesta 10a in 10b,
 • Niz Ljubljanska cesta 83, 85, 89, 91, 93,
 • Kamniška cesta 11,12, 13 in 14,
 • Prešernova cesta 32-34,
 • Ulica Simona Jenka 8, 9, 10a-b, 11, 12, 13a-b-c,
 • “Naselje Gaj Preserje”

TRZIN

 • Jemčeva cesta 37a in 40,
 • Habatova ulica 7d.

MENGEŠ

 • Slovenska cesta 24a.

ŠKOFJA LOKA

 • Frankovo naselje 68.

GROSUPLJE

 • Brezje pri Grosupljem 97-98-99-100.