Anketa o kakovosti izvajalcev na področju upravljanja nepremičnin

Ljubljana, 17.08.2016

Spoštovani etažni lastniki!

Podjetje Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. je član Združenja upravnikov nepremičnin (ZUN) na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami. Prosimo vas za sodelovanje v Anketi o kakovosti izvajalcev na področju upravljanja nepremičnin. Spodaj je celotno obvestilo.

Upravljanje večstanovanjske stavbe je po Stanovanjskem zakonu sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe. Upravnik večstanovanjske stavbe je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi, da se izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih.

V letošnjem letu je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k celoviti prenovi stanovanjske zakonodaje. Na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, ki združuje večino gospodarskih družb, ki se ukvarjajo z dejavnostjo upravljanja z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi pa bomo skušali v prihodnje zagotoviti način, da boste uporabniki storitev upravljanja lažje ločevali med bolj in manj kvalitetnimi izvajalci.

Na vas se obračamo s prošnjo, da nam s sodelovanje v Anketi o kakovosti izvajalcev na področju upravljanja nepremičnin, ki je objavljena na spletni strani:

https://www.1ka.si/a/102534

pomagate zbrati in ovrednotiti ključne lastnosti, ki jih mora imeti kvaliteten upravnik in morebitne ključne težave s katerimi se soočate v odnosu z vašim upravnikom. Na podlagi vašega mnenja bomo lažje pripomogli k izboljšanju dejavnosti upravljanja v Republiki Sloveniji.

Anketa je popolnoma anonimna. Rezultati ankete bodo objavljeni na spletni strani: https://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Ljubljana, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

T: 01 58 98 240, E: zpn@gzs.si