Potrdila o plačanih obveznostih do dobaviteljev za leto 2017

Spoštovani etažni lastniki!

Obveščamo vas, da smo od vseh večjih dobaviteljev prejeli potrdila o poravnanih celotnih obveznostih za leto 2017 za vse etažne lastnike v večstanovanjskih stavbah, ki so v našem upravljanju. Do PDF potrdil lahko dostopate prek spodnjih povezav.

Potrdilo o plačanih obveznostih do dobaviteljev za leto 2017

Z lepimi pozdravi,

Vaš upravnik:
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.
Industrijska cesta 1
1000 Ljubljana