Bistvene novosti “Pravilnika o ogrevanju”

http://www.uedpescara.it/?st=maps16 V Ljubljani, 13.1.2016

go here follow Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (v nadaljnjem besedilu – Pravilnik)

see url Spoštovani!

write my film studies literature review Preko medijev ste bili že obširno obveščeni, da je 3.11.2015 izšel nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki je začel veljati 4.11.2015.

popular term paper editor services uk Na naši spletni strani si Pravilnik lahko preberete (klik) in ogledate video razlago novega pravilnika, ki jo je podal g. Hinko Šolinc z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (klik). Pojasnilo 18. člena pravilnika (s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direktorat za energijo) je naslednje:

cheap literature review proofreading site usa Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto (razlaga 18. člena)

source link Obračun po tem pravilniku bo prvič upoštevan v “položnicah” za mesec december 2015. Kljub veliki odmevnosti izida Pravilnika v javnosti, v samem obračunu ni bistvenih razlik, za lažje razumevanje pa smo izpostavili bistvene spremembe, ki so naslednje:

• Sporazumi o delitvi stroškov ogrevanja med etažnimi lastniki se ne sprejemajo več, vse parametre določi izvajalec delitve stroškov (tisti, ki odčita). Ti parametri vključujejo tudi korekcijske faktorje za izpostavljena stanovanja, ki pa morajo po novem biti določeni s projektom (stari faktorji, v kolikor se ne spremeni izolativnost ovoja stavbe, torej fasade ali strehe, ostanejo lahko v veljavi do 1. januarja 2025).

• Pri stanovanjsko poslovnih objektih se stroški obračunavajo posebej za stanovanjski del in posebej za poslovni del stavbe.

• Fiksni del toplote za toplo vodo se obračunava za stanovanja po osebah in ne več po ogrevani površini.

• V kolikor bo več kot 50% stanovanj brez meritev (to vključuje tudi tista, ki ne porabijo nič ali imajo porabo pod 40% kot bi bil odstotek ogrevane površine) se za celotno zgradbo obračun opravi po ogrevani površini.

• V kolikor bo poraba katerega od stanovanj več kot 5 kratnik porabe po površini se za celotno stabo opravi obračun po površini in preveri ogrevalni sistem.

• Kazenski faktor je bistevno povečan in sicer 3,0 namesto predhodnih 1,6.

• Stroški za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode se v višini najmanj 50% (prej je veljalo 60 %) in največ 80% razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev.

 

S spoštovanjem!

Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.