Pridobili smo certifikat “Zaupanja vreden upravnik” za leto 2018

Pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami (ZPN) je Združenje upravnikov nepremičnin uvedlo certifikat “Zaupanja vreden upravnik”. Glavni namen uvedbe certifikata je, da bi etažni lastniki lahko lažje razlikovali med bolj in manj kakovostnimi izvajalci storitev upravljanja stavb. Z veseljem vam sporočamo, da je podjetje Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. pridobilo omenjeni certifikat tudi za leto 2018.

Nekateri pomembnejši pogoji za pridobitev certifikata, ki jih kot upravnik večstanovanjskih stavb v celoti zagotavljamo:

  • REZERVNI SKLAD: knjiženo stanje rezervnega sklada je skladno s stanjem na transakcijskem računu pri banki (sredstva rezervnega sklada tudi vodimo izvenbilančno, torej ločeno od sredstev družbe);
  • VARNOST UPRAVLJANJA: lastnikom zagotavljamo varnost upravljanja z njihovo nepremičnino in njihovimi sredstvi z zagotovitvijo kapitalske ustreznosti podjetja in z zavarovanjem poslovne odgovornosti;
  • KADROVSKA STRUKTURA: imamo redno zaposlene strokovnjake s področja izvajanja tehnično strokovnih nalog (gradbenih, strojnih, elektro), ustrezen kader za izvajanje nalog finančnega knjigovodstva za stavbe v upravljanju in za izvajanje pravno premoženjskih nalog strokovnjaka pravne stroke;
  • IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH: redno izobraževanje oz. usposabljanje za zaposlene.

 

Več o pogojih za pridobitev certifikata in o samem certifikatu si lahko preberete tukaj.

Certifikat Zaupanja vreden upravnik 2018