Vpis v zemljiško knjigo in kataster stavb

V sklopu dodatnih storitev v našem podjetju, organiziramo tudi vpis v kataster stavb, vzpostavitev etažne lastnine, določitev pripadajočega zemljišča in vpis v zemljiško knjigo:

  • organizacija izdelave elaboratov za vpis stavb v kataster stavb,
  • organizacija postopka vzpostavitve etažne lastnine (vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo),
  • organizacija postopkov vzpostavitve etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča skladno z Zakonom o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
  • priskrbimo podatke o nepremičninah iz katastra stavb ter zemljiške knjige,
  • priskrbimo podatke o stanju postopka vpisa v zemljiško knjigo.