Vzdrževanje stavb

Pri izvajanju storitev vzdrževanja sodelujemo z zanesljivimi in skrbno izbranimi poslovnimi partnerji oz. podizvajalci. Tako lahko poskrbimo za nemoteno bivanje v večstanovanjskih stavbah in za zagotavljanje optimalnega razmerja med ceno in kvaliteto storitev vzdrževanja, saj pogodbo sklenemo z najugodnejšim ponudnikom glede na preference lastnikov (v sodelovanju z nadzornim odborom).