Hišniške storitve

Obseg hišniških storitev oz. prisotnost hišnika na objektu se določi na podlagi specifikacije objekta in preferenc lastnikov, kjer vam nudimo tudi strokovno svetovanje. Najbolj pogosto pa hišniške storitve na večstanovanjskih objektih zajemajo:

  • pregled objekta in skupnih prostorov ter načrtovanje morebitnih vzdrževalnih del ali prenove,
  • manjša vzdrževalna dela na skupnih delih in na opremi (svetila, senzorji, vrata, domofoni, dvigala, ventili, ključavnice, …),
  • reševanje nujnih primerov (npr. izlitje vode)
  • pregled delovanja protipožarne in varnostne opreme,
  • pregled toplotne postaje, vodovodnih instalacij in kanalizacijskih naprav,
  • redno čiščenje in pregled jaškov za meteorno vodo,
  • nadzor nad uporabo skupnih prostorov ter skrb za spoštovanje hišniškega reda,
  • pluženje snega in posipavanje s soljo,
  • ostala opravila v skladu z dogovorom z lastniki.

 

Pluženje snega s štirikolesnikom…