Storitve čiščenja in urejanja

Storitve čiščenja in urejanja objekta ter okolice, najpogosteje zajemajo:

  • čiščenje skupnih prostorov (stopnišča, hodniki, dvigala, oprema, gasilni aparati, ipd.),
  • čiščenje oz. pometanje garažnih površin,
  • čiščenje okolice objekta (pobiranje odpadkov, praznjenje košev ipd.),
  • vrtnarska dela (košenje trave, urejanje gredic ipd.),
  • zagotavljanje zahtevane oz. dogovorjene ravni čistosti.