Storitve čiščenja in urejanja

resume phd mechanical Storitve čiščenja in urejanja objekta ter okolice, najpogosteje zajemajo:

go to site
  • čiščenje skupnih prostorov (stopnišča, hodniki, dvigala, oprema, gasilni aparati, ipd.),
  • čiščenje oz. pometanje garažnih površin,
  • čiščenje okolice objekta (pobiranje odpadkov, praznjenje košev ipd.),
  • vrtnarska dela (košenje trave, urejanje gredic ipd.),
  • zagotavljanje zahtevane oz. dogovorjene ravni čistosti.
http://www.maqtra.com/?p=top-literature-review-naca-847