o podjetju

V podjetju Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. izvajamo storitve s področja upravljanja nepremičnin že od leta 1993. Gradimo na dolgoročnem sodelovanju s strankami in smo obvezani k izvajanju celovitih rešitev s področja upravljanja zgradb.

Vašim potrebam prisluhnemo in storitve upravljanja zgradb oblikujemo po vaši meri. S takšnim pristopom vam želimo naše storitve kar najbolj približati in poskrbeti za vsa področja upravljanja zgradb ter zagotavljanje najboljšega razmerja med ceno in kvaliteto opravljene storitve.

Naša glavna dejavnost je upravljanje nepremičnin

Upravljamo skupne dele stavb (zlasti v večstanovanjskih, a tudi v poslovnih in v drugih vrstah objektov nestanovanjske namembnosti). V imenu in za račun naročnikov skrbimo za nemoteno odvijanje vseh skupnih funkcij stavb v vsebinah zakonsko opredeljenih nalog upravnika nepremičnin v solasti etažnih lastnikov, hkrati pa stremimo tudi k dvigu teh zakonsko določenih standardov.

Upravljamo tudi z nepremičninami, oddajanimi v najem, skrbimo za njihovo zasedenost ter v imenu in za račun njihovih lastnikov izvajamo še vrsto z dejavnostjo oddajanja nepremičnin v najem povezanih poslov.

Razumevanje nepremičninskega trga

Tržni koncept upravljanja nepremičnin, kakršnega razvita Evropa že dolgo pozna, je Slovenija začela vzpostavljati šele s svojo osamosvojitvijo, najprej na področju večstanovanjskih stavb in s prenašanjem zgledov iz zakonskih ureditev tega področja, kakršne poznajo zlasti države »družine germanskega prava«. Mnogi uzakonjeni zgledi so se oprijeli, žal pa tudi nekateri konceptualno ključni ne ustrezajo našim razmeram. Zato razvoja slovenskega koncepta upravljanja nepremičnin še zdaleč ne štejemo za zaključenega. Naše delo še naprej razumemo kot »pionirsko«, a iz istega razloga v tem še naprej vidimo tudi svojo poslovno priložnost. Oba ta dva pomena sta bila in sta še rdeča nit naše poslovne filozofije.

Okolje pričakuje od gospodarskih organizacij družbeno odgovorna ravnanja in v našem podjetju znamo slediti takšnim pričakovanjem:

  • svoje poslanstvo uresničujemo z nadgrajevanjem poslov s kar najbolj celovitim razumevanjem vzrokov težav slovenskega upravljanja nepremičnin in z iskanjem pravih odgovorov nanje;
  • gojimo vrednote, ki temeljijo na zakonu, na opisanem razumevanju našega poslanstva in na naših razvojnih vizijah;
  • znotraj tega okvira gradimo optimalna partnerstva, v katerih postavljamo naročnika na prvo mesto.

Celovito razumevanje upravljanja nepremičnin

Ustanovitev družbe Metalka Stanovanjske storitve je predstavljala delček začetka nastajanja tržno orientirane ponudbe upravljanja nepremičnin. Od takrat do danes smo se tako rekoč iz nič razvili v enega večjih slovenskih nepremičninskih upravnikov. Nič več nismo le delček, ampak njen kar pomembno velik del, ki že v marsikaterem pogledu izstopa iz povprečja. A naše razvojne vizije segajo še mnogo dlje v prihodnost.

V primerjavi s konkurenco izstopamo zlasti s celovitostjo razumevanja razkoraka med specifičnimi razmerami slovenskega trga storitev upravljanja nepremičnin in med tujimi zgledi. Prav v tem razkoraku smo spoznali bistveni vzrok večine težav, ki jih predvsem povpraševanje in tudi ponudba upravljanja nepremičnin doživljata kot entropijo časa in sredstev, porabljenih za ohranjanje še primernega standarda bivanja v večstanovanjskih stavbah – načina, s katerim si velik del prebivalstva zagotavlja streho nad glavo kot eno osnovnih človeških potreb.

Vlagamo v razvoj poslovanja s cilji

Ravno s temi spoznanji bogatimo svojo dobro poslovno prakso: naročnikom naših storitev nudimo v danih pogojih optimalne in izvirne rešitve njihovih težav.

  • biti znotraj države za lastnike nepremičnin najboljša izbira upravnika;
  • se prebiti med deseterico po tržnem deležu največjih upravnikov teh nepremičnin;
  • postati tudi v vseh drugih zainteresiranih javnostih prepoznavni kot upravnik z najboljšimi odgovori.

Zahvala našim strankam

Da smotri našega nastanka, delovanja in razvoja že zdaj na trgu niso ostali neopaženi, se zahvaljujemo tudi Vam, našim zvestim strankam. Vaše želje, koristne ideje in tudi potrpljenje z nami, ko smo bili v poslu še manj izkušeni in ko se nam tudi še zdaj kdaj zalomi v izvajanju kakšne naloge, so našim vlaganjem v podjetje zagotovile tisto razvojno sinergijo, ki je bila in ki bo še naprej realna podlaga doseganja zastavljenih ciljev ter spodbuda v postavljanju novih in novih.

Od leta 1993 gradimo na dolgoročnem sodelovanju s strankami in smo obvezani k izvajanju celovitih rešitev s področja upravljanja zgradb.

Poslanstvo

Kakovostno upravljanje večstanovanjskih stavb z namenom ohranjanja ali dviga vrednosti nepremičnin in zagotavljanje nemotenega in udobnega bivanja naših strank.

Vizija

Postati želimo najboljša izbira na področju izvajanja storitev upravljanja nepremičnin in soustvarjati bivanju in okolju prijazne soseske.