PLAČILA IZVAJALCEM

Stanovanjski zakon določa, da mora upravnik izpolniti zapadle denarne obveznosti tretjim osebam iz pogodb glede upravljanja večstanovanjske stavbe, glede na prejeta plačila od vsakega posameznega etažnega lastnika.

Če obveznosti do tretje osebe niso poravnane v celoti za vse etažne lastnike, mora upravnik tretji osebi na njeno zahtevo v roku osmih delovnih dni od prejema posredovati podatke o etažnem lastniku, ki ni plačal svojega dela obveznosti, potrebne za vložitev. Tako lahko tretje osebe same rešujejo izterjavo nad dolžniki. Pogodba med upravnikom in tretjimi osebami pa lahko določa tudi drugačne načine reševanja izterjave. Upravnik tretji osebi plača celoten račun, ne glede na prejeta denarna sredstva s strani etažnih lastnikov, v zameno pa mu tretja oseba lahko prizna določen odstotek popusta zaradi rednega plačila celotnega računa.