PRIJAVA IN SPREMEMBA ŠTEVILA OSEB

Spremembo števila oseb v stanovanju lahko stanovalci sporočite preko obrazca za spremembo št. oseb.

Povezava do obrazca

Obrazec izpolnite, podpišite in pošljite na enega izmed naslovov:

Spremembo števila oseb je potrebno javiti v 8. dneh od spremembe, oz. vsaj do 1. v mesecu, če gre za spremembo za pretekli mesec. Na primer spremembo v mesecu januarju je potrebno javiti vsaj do 1. februarja, da to lahko upoštevamo še pri tekočem obračunu.

Povezava do obrazca

Če lastniki ali najemniki upravniku ne sporočijo števila uporabnikov posamezne enote pravočasno ali mu števila sploh ne sporočijo, upravnik upošteva, kot da to posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), pri čemer se upošteva površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine.

Za vzpostavitev evidence, potrebne za delitev stroškov po številu uporabnikov posamezne enote, morajo lastniki ali najemniki upravniku najkasneje v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika sporočiti število oseb, ki posamezno enoto uporabljajo.

Povezava do obrazca

Uporabnik, ki prebiva v stavbi, lahko pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov določene posamezne enote kot jih je lastnik ali najemnik te enote sporočil. V tem primeru upravnik pozove lastnika ali najemnika, navedenega v pisnem opozorilu, k pojasnitvi in tako ugotovi dejansko stanje.