RAZNO

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb za namestitev klima naprav na skupne dele zahteva kar visoko stopnjo soglasja, in sicer strinjati se mora 75 % vseh lastnikov glede na njihov solastniški delež. V celoti se četrta alineja prvega odstavka 13. člena Pravilnika glasi: Lastniki se z več kot tremi četrtinami solastniških deležev (75%) odločajo o:

– vseh izboljšavah, ki ne štejejo za vzdrževanje, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, pomenijo pa vgraditev novih naprav, opreme, instalacij ali njihovo nadomestitev pred potekom pričakovane dobe trajanja, kamor sodijo na primer zgodnja obnova (prenova) kurilnice, toplotnih postaj ali podpostaj, kar ima za posledico prehod na drug energent (iz trdega goriva ali kurilnega olja na plin ipd.), namestitev klima naprav na skupne dele (fasado, streho stavbe), agregatov za proizvodnjo električne energije, sončnih zbiralnikov ali sončnih celic ter vgradnja izolacije ali materialov, ki se vgrajujejo z namenom učinkovite rabe energije, ipd.