vzdržavanje objektov

V skladu s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb je obnovitvene posege potrebno načrtovati in izvajati v sklopu Načrta vzdrževanja in pridobiti več kot 50 % soglasje vseh etažnih lastnikov.

Če etažni lastniki zaradi nezadostne večine ne morejo sprejeti sklepa glede rednega upravljanja, posel pa je nujen za vzdrževanje stvari, lahko katerikoli etažni lastnik predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče v nepravdnem postopku.

Če nobeden izmed etažnih lastnikov v roku 30 dni od nesprejetja sklepa ne predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče, mora to storiti upravnik v nadaljnjih 15 dneh.

Odločba sodišča nadomešča sklep etažnih lastnikov.

Če etažni lastnik uspe s svojim predlogom v nepravdnem postopku, gredo stroški postopka v breme tistih etažnih lastnikov, ki so glasovali proti posegu. Področje sicer pokriva 28. člen Stanovanjskega zakona.