300

objektov


12.000

enot v upravljanju


21.000

zadovoljnih ljudi

Garažne hiše

Nekaj najbolj tipskih referenčnih garažnih hiš, ki so nam bile zaupane v upravljanje.

Akcija Ljubljana moje mesto

Mestna občina Ljubljana sodeluje pri obnovi pročelij in streh, na posebnem oddelku, ki je nastal v okviru akcije (Oddelek za urejanje prostora) pa gre za tudi za celovito urejanje javnih površin in njihovo prilagajanje gibanju invalidov (odstranjevanje arhitekturnih ovir v grajenem okolju).