Skupna elektrika – obračun stroškov


Spoštovani etažni lastniki,

Zaradi izteka pogodbe o dobavi električne energije z dobaviteljem Elektro energija d.o.o. (pogodba se je iztekla dne 31.12.2019) je naše podjetje kot upravnik stavb pred iztekom pogodbe pripravilo in izvedlo razpis za izbor novega najugodnejšega ponudnika za dobavo električne energije. Na podlagi razpisa in analize prispelih ponudb je bil za najugodnejšega ponudnika električne energije izbran dobavitelj Petrol d.d.

Vse etažne lastnike stavb, pri katerih je prišlo do zamenjave dobavitelja, obveščamo, da je na obračunu za mesec januar 2020 izjemoma obračunanih več postavk stroška »skupne elektrike« kot sicer. Poleg obračuna porabe skupne elektrike ter stroška priključne moči za mesec januar 2020 vsebuje obračun tudi poračun stroška porabe skupne elektrike za leto 2019, ki ga je izstavil dosedanji dobavitelj električne energije.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Vaš upravnik,
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.