Sprememba zapadlosti trajnikov (SEPA direktne bremenitve)


Spoštovani,

Vse etažne lastnike in najemnike, ki poravnavajo svoje obveznosti preko direktne bremenitve SEPA (trajniki), obveščamo, da bodo obveznosti  z zapadlostjo od aprila 2020 dalje bremenjene 24. v mesecu za pretekli mesec in ne več 18. v mesecu.

Lep pozdrav,

Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.