Finančno – računovodska in knjigovodska opravila

Za naše stranke poskrbimo za plemenitenje in varno vodenje sredstev na rezervnem skladu. Skrbimo za razdelitev v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi in izvajamo nadzor nad finančnimi obveznostmi lastnikov nepremičnin. Razvito imamo tudi knjigovodsko in finančno poslovanje.

Celoten obseg finančno – računovodskih opravil:

 • Izračun obveznosti | Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izdelava in dostava obračunov.
 • Inkaso obveznosti | Inkaso obveznosti lastnikov in najemnikov.
 • Evidentiranje prihodkov in poravnava obveznosti | Evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti
 • Vodenje knjigovodstva | Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja.
 • Izdelava obračuna obveznosti, vplačila, poročil in informiranje lastnikov | Izdelava obračuna obveznosti in vplačil upravljanja z nepremičnino, zakonsko določenih obračunov in bilanc ter informiranje lastnikov o finančnem in materialnem poslovanju nepremičnine.
 • Priprava osnov za zavarovanje in sklenitev zavarovanja zgradbe | Priprava potrebnih podatkov za sklenitev pogodb o zavarovanju nepremičnine in njenih skupnih prostorov, objektov, delov in naprav.
 • Sklepanje pogodb | Sklepanje pogodb v okviru pooblastil za potrebe za redno obratovanje nepremičnine.
 • Obveščanje o neplačanih terjatvah najemnika | Obveščanje lastnika o neplačanih terjatvah najemnika, kot podlaga za odpoved najemnega razmerja.
 • Opominjanje | Opominjanje dolžnikov in izterjava obveznosti.
 • Priprava podatkov za sodno izterjavo | Priprava podatkov za sodno izterjavo obveznosti.
 • Vodenje rezervnega sklada | Vodenje (spremljanje prilivov in odlivov) sredstev na TRR rezervnega sklada, zagotavljanje podatkov za izdelavo vseh vrst poročil za različne uporabnike in za izdelavo periodičnih in zaključnih računov rezervnega sklada, spremljanje stanja sredstev in terjatev rezervnih skladov hiš ter evidenčnih obveznosti proračunskih uporabnikov, plačevanje računov dobaviteljem iz sredstev rezervnega sklada, priprava predlogov za gospodarjenje s sredstvi rezervnega sklada, razdelitev in pripis obresti od depozitov rezervnega sklada na etažne lastnike.