Organizacijsko – administrativna opravila

Za Vas koordiniramo in uredimo ažurno vodenje evidence o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih ter posameznih delih in skupnih prostorih v večstanovanjskem objektu.

Celoten obseg storitev organizacijsko – administrativnih opravil zajema:

  • Vodenje evidence lastnikov in najemnikov| Pridobitev, nastavitev, urejanje in vodenje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih stanovanj in poslovnih prostorov.
  • Vodenje evidence nepremičnin | Pridobitev, nastavitev, urejanje in vodenje evidenc o nepremičnini in njenih delih. Evidence zajemajo komunalno opremljenost, konstrukcijo, starost, vzdrževanost stavbe, oznake, število, površine, tip stanovanj, bivalnih enot ali poslovnih prostorov.
  • Pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij | Pomoč lastnikom pri pripravi pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem.
  • Organiziranje lastnikov nepremičnin | Enkrat letno sklic zbora lastnikov v skladu s SZ-1 in SZ-1A.
  • Koordiniranje in spremljanje sprejetih odločitev lastnikov | Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov.
  • Informiranje | Posredovanje potrebnih informacij upravnim organom pristojnim za vodenje registra nepremičnin za nastavitev evidenc in o spremembah glede gradnje, prenove, vrednosti, površine, števila prostorov in idealnem deležu ter vrsti nepremičnine in višini najemnin, če gre za nepremičnino, ki se daje v najem. Dajanje informacij lastnikom in uporabnikomnepremičnin v skladu s predpisi.