Pravno – premoženjska opravila

Naše stranke zastopamo v sodnih in upravnih zadevah. Svetujemo pa tudi pri urejanju medsebojnih lastniških razmerij, tako v večstanovanjskih objektih kot tudi v drugih nepremičninah z več posameznimi deli. V sklop pravno – premoženjskih opravil sodijo:
  • Zastopanje | Zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah v obsegu zakonskih pooblastil ali pooblastil danih v pogodbi med lastniki in upravnikom.
  • Posredovanje dokumentacije | Posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem povezanih s skupnimi prostori, objekti, deli in napravami ter funkcionalnim zemljiščem nepremičnine.
  • Dajanje informacij o poteku postopkov | Dajanje informacij v zvezi s potekom postopkov pred upravnimi organi in sodiščem povezanih z skupnimi prostori, objekti, deli in napravami ter funkcionalnim zemljiščem nepremičnine na zahtevo lastnikov nepremičnine.
  • Obremenitev lastnika s stroški | Obremenitev lastnika s stroški postopka sodne izterjave obveznosti, ki jih najemnik ni plačal.
  • Pravna pomoč in svetovanje | Pravna pomoč in svetovanje v zvezi z urejanjem medsebojnih razmerij, vzdrževanjem in zavarovanjem skupnih prostorov, objektov, delov in naprav ter pripadajočega zemljišča nepremičnine ter izvajanjem sklenjenih pogodb.
  • Zbiranje podatkov | Zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge pri sodišču.
  • Vlaganje izvršilnih predlogov in tožb | Organiziranje sestave in vlaganja mandatnih tožb in izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti v zvezi z uporabo ali upravljanjem z nepremičnino.
  • Priprava pogodbe med lastniki | Pomoč pri pripravi pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij med lastniki v zvezi z upravljanjem skupnih prostorov, objektov, delov in naprav ter funkcionalnega zemljišča nepremičnine.