Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad