Zbori etažnih lastnikov (koronavirus ukrepi)


Spoštovani,

Glede na trenutno stanje razširjenosti koronavirusa v Sloveniji sprejemamo naslednje ukrepe glede izvajanja zborov EL:

Novih zborov do nadaljnjega ne sklicujemo. V skladu z navodili NIJZ želimo ravnati čimbolj skrbno. Predlaga se izogibanje zbiranja večjega števila posameznikov v zaprtih prostorih.

Pri že sklicanih zbori EL bomo stopili v stik s posameznimi NO na stavbah in se skupaj dogovorili o nadaljnjem ravnanju. Zopet poudarjamo skrbnost ravnanja in največjo možno previdnost, da bi preprečevali morebitno širjenje (v skladu z navodili NIJZ). Splošni predlog je, da se termin zbora prestavi za nedoločen čas (dokler se situacija ne umiri). V kolikor bi bila na dnevnem redu kakšna nujna zadeva, se jo lahko reši s podpisovanjem – bodisi s podpisno listino ali posamičnim glasovanjem.

Dostop do splošnih navodil oz. nasveti NIJZ glede novega koronavirusa SARS-CoV-2: klik

V upanju, da boste zgornje obvestilo sprejeli z razumevanjem, vas lepo pozdravljamo.

Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.